Strategie, analýzy, audity

 • Strategická analýza, audit výchozího obrazu klienta a oboru
 • Tvorba komunikační strategie
 • Vyhodnocení stanovených cílů komunikačních aktivit


  Public Relations

 • Media relations
 • Agenda setting a issue management
 • Tiskové zprávy, tiskové konference


  Krizová komunikace

 • Analýza rizik a potenciálních konfliktů
 • Preventivní opatření
 • Tvorba krizového scénáře


  Event management

 • Organizační a technické zajištění akce
 • Sponzoring a filantropie
 • Vztahy se zaměstnanci


  Public affairs

 • Státní správa
 • Místní samosprávy
 • Obchodní a oborové organizace